Kategoriarkiv: Hus

Husbygge

Husbyggen börjar alltid med tomten. Man måste ha en tomt för att kunna få lov att bygga ett hus. När man har tomt är det dags att bestämma vilken hustyp man ska ha. Är det exempelvis ett villaområde eller finns det stugor där? Ansökan om bygglov gör man med en blankett som heter ”Ansökan Byggärende”. Den ska innehålla bland annat personnummer eller organisationsnummer, namn, adress samt vad ansökan gäller för. Även fastighetsbeteckningen ska finnas med.

Om man inte vill be om bygglov efter att man har köpt en tomt, kan man köpa tomter med färdiga bygglov. På det sättet kan man vara säker redan från start. Man får en detaljplan där tillåtna mått för husbygget finns, det vill säga måtten på längd, bredd och höjd.

När man har en tomt är det dags att bestämma om man vill bygga eget hus eller köpa ett färdigt hus som transporteras till platsen. Om man bestämmer sig för att köpa ett färdigbyggt hus ska man läsa igenom eventuella avtal och kontrakt för att allting ska gå rätt till så att det inte blir några missförstånd. Planering av husstomme, värmesystem och beslut om andra faktorer behöver man ta hänsyn till innan husbygget startar. Placering av huset ska tänkas igenom noga och man ska se till att följa planen för husbygget och hålla reda på de tillåtna måtten. Man kanske vill ha tomten fördelad runt hela huset eller så kanske man vill ha tomten på framsidan eller vid sidan om huset. Allt detta planeras innan bygget.

Vill man istället bygga huset själv från grunden börjar man med planering av husgrunden. Det finns tre olika grundsystem när man bygger hus själv. Dessa är platta på mark, krypgrund eller källargrund. Man väljer själv formen på grunden och tar samtidigt hänsyn till de tillåtna måtten. Det man behöver tänka på innan man bygger huset är markarbetet. Hur mycket kostar det att schakta bort marken?, och hur lång tid kommer det att ta? Den borttagna marken ersätts med dränerande material som har som uppgift att inte binda vatten i marken. Materialet motverkar på det sättet fuktskador. När husgrunden är klar, byggs väggarna och taket, och fönstren och dörrarna sätts in. Efter detta sätts värmesystemet och elen kopplas in. Sedan sköter man detaljer såsom målning, golvläggning och tapetsering innan inflyttning.